Hashtag: 'Антонио Зрилиќ'
Локално

Зрилиќ: Коронавирусот најмногу ги погоди дистрибуцијата и транспортот

19 мар 2020
Поуката што може да се извлече од целата ситуација е дека и во добрите времиња треба паметно да се управува со залихите и да се држат...
Работење

Антонио Зрилиќ: Десет начини за враќање на мртвите залихи во живот

28 фев 2020
Ако го набљудувате зголемувањето на некурентните залихи и се чувствувате беспомошно, во овој и во следниот број ќе ви претставам десет...
Работење

Антонио Зрилиќ: Мерка за управување на залихите

25 дек 2019
Почнавме со приказната за детектирање на некурентните залихи и како да управуваме со нив. Продолжуваме со тоа како да се мерат овие...
Работење

Антонио Зрилиќ: Анализа на „мртви залихи“ и „кеш менаџмент“

20 ное 2019
Следниот чекор во нашето настојување да постигнеме оптимални залихи е елиминација на неконкурентните или „мртви“ залихи
Работење

Антонио Зрилиќ: Како да го премостите периодот меѓу две нарачки

28 окт 2019
Цикличните залихи служат за премостување на периодот меѓу две нарачки, а нивното количество е одреден со рок на испорака (lead time) и со...
Работење

Антонио Зрилиќ: Како да ги одредите целните залихи?

30 сеп 2019
Политиката на залихите мора да се дефинира за да знаеме во секој момент како стоиме во поглед на целите што сме ги поставиле и, без...
Работење

Антонио Зрилиќ: Баланс меѓу ризикот и трошоците

06 сеп 2019
Целта на примената на оваа класификација е воспоставување делотворен (оптимален) состав на набавно, продажно и складишно работење
Работење

Антонио Зрилиќ: Како подобро да се управува со залихите?

12 јун 2019
Анализата ABC е метода на класификација на материјалите во групи од кои секоја има различно значење и важност за работење. Според таа...
Работење

Антонио Зрилиќ: Десет трикoви за подобрување во магацинот

10 апр 2019
Како да се исцеди ефикасноста од магацинот, а да не се чепка буџетот? Тоа може да звучи како од вас да се бара да извадите кец од ракавот...
Работење

Антонио Зрилиќ: Како да ги подобрите перформансите на логистиката?

06 мар 2019
Постојат низа знаци за лошо работење во логистиката. Треба да му се спротивставиме на поривот да ги решаваме симптомите бидејќи тие се...
Работење

Антонио Зрилиќ: Логистика со брзина на светлината

12 ное 2018
Иако можеби ќе ви звучи необично, основната функција на модерното складиште не е складирање на стоката туку нејзин излез од...
прикажани (од 1 до 11) од вкупно: 11