Македонија

Формирана „Балканска винска мрежа“

04 окт 2019

 „Балканска винска мрежа“ беше формирана денеска во Скопје. Вкупно 15 здруженија на вински производители, лозаропроизводители и сомелиери потпишаа Меморандум за соработка во рамки на мрежата. 

Иницијатор на новата регионална мрежа за соработка е здружението „Вина од Македонија“ и заедно со организациите: Центар за винска култура „Wine Q“ од Србија, здружението „Салон Жилавке“ од Босна и Херцеговина и Винската Академија на Црна Гора како партнери на проектот, како и други вински здруженија од земјите на Западен Балкан, го реализираат проектот „Виното како мост за поврзување на земјите од Западен Балкан”. 

Новата мрежа за регионална соработка која ќе работи на поврзување и заедничка промоција на виното од балканските земји, денес ја одржа и својата прва регионална конференција. Беше усвоен акциски план на делување што ќе почне да се реализира од почетокот на следната година. 

Тргнувајќи од начелото дека заедно сме посилни ја формираме оваа мрежа која треба да помогне во одредување на стратешките правци за идниот одржлив развој на винската индустрија, лозарството и винскиот туризам во целиот регион, како и да нуди ефикасни решенија за надминување на законските и регулаторните бариери кои се појавуваат при пласманот на виното, но и за надминување на проблемите околу заминувањето на младите луѓе и намалување на невработеноста во нашите држави, рече Светозар Јаневски, претседател на Управниот одбор на асоцијацијата „Вина од Македонија“.

На конференцијата присуствуваа и претставници на професионални здруженија и асоцијации од неколку земји од регионот - Грција, Бугарија, Словенија, Хрватска и Романија, кои добија официјална покана да се приклучат кон мрежата со кои Балканската винска мрежа ќе соработува во иднина.

Сите кои го потпишавме меморандумот за соработка, веруваме во поставените цели и дефинираните активности и се радуваме на натамошната меѓусебна соработка и соработката со останатите земји од Балканот кои веќе се членки во Европската Унија, изјави Даниела Радеч, директорка на Винската Академија од Црна Гора.

Формирањето и функционирањето на Балканската винска мрежа финансиски се поддржани од „Фондот за Западен Балкан“ (Western Balkan Fund), што е основан од владите на Македонија, Црна Гора, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, во рамките на напорите за унапредување на регионалната соработка и интеграцијата на земјите од регионот во Европската Унија.