Регион

Се продава фабриката „Будимка“

13 мај 2019

Агенцијата за лицинцирање на стечајни управници ја објави првата продажба на имотот на компанијата за производство и преработка на зеленчук, овошје и месо, „Будимка“ АД од Пожега, Србија. 

Фабриката е во стечај. 

Имотот се продава на јавно наддавање, а почетната цена е 560 милиони динари. Компанијата поседува производствен комплекс за преработка на овошје и зеленчук, кланица и деловни простории во Пожега. 

Јавното наддавање е закажано за 11 јуни. Според одговорниот стечаен управник, досега има 24 заинтересирани субјекти за купување на „Будимка“.